Publikationer, 1964 - 99.

Peder Voetmann Christiansen
1964:
"H-teoremet", speciale, Fys. Lab. 1, KU.
1965:
"Spin-Density-Wawes in the Alkali Metals", Solid State Comm. 3, 185.
1966:
a) "Extreme Currents in the Superconducting Surface Sheath", Solid State Comm. 4, 607.
b) "Paramagnetisk afkøling", Debat om matamatik-, fysik- og kemiundervisningen, Beretning fra den 6. nordiske kongres for lærere i matematik, fysik og kemi, s. 154. Gyldendal.
1968:
a) Med H. Smith: "Ginzburg-Landau Theory of Surface Superconductivity and Magnetic Hysteresis", Phys. Rev. 171, pp 445-458.
b) Med E.B.Hansen: "Vedvarende strømme i supraledere", Fysisk Tidsskrift, pp 70-109.
c) "Magnetic Superheating and Supercooling", 11th Int. Conf. on Low Temp. Phys., St. Andrews.
1969:
"Magnetic Superheating of High- Superconductors", Solid State Comm. 7, 727.
1970:
a) "Forbrugermentalitet og forurening", Scientia, marts.
b) "Information, entropi og udvikling", Fys. Lab. 1, HCø.
c) "Kemisk krig", NOAH, nr. 7.
1971:
a) "Overblik ønskes", Gamma 7, NBI.
b) Med E.B.Hansen og C.J.Sjøstrøm: "Negative Self-Inductance in Superconducting Thin Wires and Weak Links", J. Low Temp. Phys. 4, 349.
c) "Måleproblemer og kvantemekanisk formalisme", Fil. Inst., KU.
d) Med C.J.Sjøstrøm: "Superfluiditet og supraledning", Fys. Lab. 1, HCø.
1972:
a) "Entropy and Energy in Physical Ecology", Fys. Lab. 1.
b) "Kybernetik og økofysik", Fys. Lab. 1.
1974:
a) "Energy Bond Graphs in General Physics", Fys. Lab. 1.
b) Med J.Gundermann, E.B.Hansen og L.Josephsen: "Ecophysics: Energy and Information", Fys. Lab. 1.
1975:
a) "Fysikkens flugt fra naturen", Information d. 24. febr.
b) "Maxwells dæmon", Gamma 23, NBI.
1976:
a) "EB-teknik II: Topologi og kausalitet", Fys. Lab. 1.
b) "EB-teknik III: Produktion og vækst", Fys. Lab. 1.
1977:
"Nobelprisen i kemi 1977", Gamma 33, NBI.
1978:
"Dynamik og diagrammer", IMFUFA tekst nr. 8.
1979:
"Semiotik og systemegenskaber", IMFUFA tekst nr. 22.
1983:
a) "Retur til virkeligheden", Gamma 52, NBI.
b) "Verden ifølge Peirce", IMFUFA tekst nr. 72.
1984:
Med P.Bak, T.Bohr og M.H.Jensen: "Josephson Junctions and Circle Maps", Solid State Comm. 51, 231.
1985:
a)"The Semiotics of Quantum-Non-Locality", IMFUFA tekst nr. 93.
b) "Fysikere filosoferer: orden eller kaos", Fructus, nr. 3,RUC.
c) "Den frie tanke", Naturkampen nr. 36.
d) "Informationens elendighed", Informationssamfundet,red. Th. Söderqvist, Philosophia, AU.
e) "Springet fra København", Kronik i Information på Niels Bohrs 100 års fødselsdag d. 7. oktober.
f) "Fra Peirce til evigheden", Slagmark nr. 5, Aarhus.
g) "Reality and the Quantum Theory", Letter, Phys. Today, november.
h) "Tilfældigheden og nødvendigheden ifølge Peirce og fysikken", IMFUFA tekst nr. 118.
1986:
a) "Simulation i kontinuert tid", IMFUFA tekst nr. 121.
b) "Verdensformlen der blev væk", kronik i Information d.23. januar.
c) "Amorf dynamik og ventetidsmodeller", Delhed og helhed, Festskrift til Iven Reventlow, Politiske Studier, KU.
d) "Hvorfor virker sproget alligevel, Charles?", Kronik i Information d. 6. juni. Forts. d. 7. juni.
e) "En ny billedverden lavet på computer", Information, d. 10. juli.
f) "Aspects eksperimenter - hvad er det, som er så svært at forstå?", Statens Filmcentral, program til Lars Becker Larsens film "Atomfysik og virkelighed".
g) "Tilfældighedens nødvendighed", Paradigma nr.1.
h) "Er fysikken realistisk?", Gamma 65, NBI.
1987:
a) "Har universet en tid?", Paradigma nr. 2.
b) "Bohm set fra København", Paradigma nr. 3.
c) "Det anarkistiske univers", Forskning og Samfund, nr. 3
d) "Humanistisk teknologi", kronik i Information d. 21. april.
e) "Josephson Effect and Circle Map", IMFUFA tekst nr. 138. Proc. Int. Workshop on Teaching Nonlinear Phenomena at Universities and Schools, Balaton, Ungarn.
f) "Context and Non-Locality - A Peircean Approach", IMFUFA tekst nr. 144. Proc. Symp. The Foundations of Modern Physics, Joensuu, Finland. (World Scientific).
g) "Den fraktale uendelighed", Paradigma nr. 4.
h) "Bak tid og rom", Profil nr. 1-2, Oslo.
1988:
a) "Charles S. Peirce: Mursten og mørtel til en metafysik", IMFUFA tekst nr. 169.
b) "Absolut og relativ tid", Profil nr. 3, Oslo.
c) "Kan kvantemekanikken forstås?", Gamma nr. 73-74, NBI.
1989:
a) "Grafisk fremstilling af fraktaler og kaos", IMFUFA tekst nr. 174.
b) "Hvor mystisk er kvantemekanikken?", Paradigma 3, 2.
c) "Hvad driver udviklingen?", Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 36.
d) "Peirce as participant in the Bohr-Einstein discussion". Paper presented at the "Charles S. Peirce Sesquicentennial Congress", Harvard, Cambridge, Mass. 4. - 10. september, 1989.
e) "Charles Sanders Peirce (1-2)", dobbeltkronik i Weekendavisen d. 6./10. og 13./10.
f) "Formelle og uformelle sprog", KVAN, nr. 25, nov. 89.
g) "Mellem Bohr og Einstein", Almen Semiotik, nr. 1, 1990.
1990:
a) "Grafisk fremstilling af fraktaler og kaos", (2. rev. udg. af 1989 a), Matematiklærerforeningen.
b) "Peircean local realism does not imply Bell's inequalities", Extended abstract and poster, Symposium on the Foundations of Modern Physics, Joensuu, Finland, 13. - 18. august, 1990. University of Turku, FTL-R183.
c) "Tanker fra et loftsrum", fra samlingen "Køn og verdensbillede", udgiver Nynne Koch. Forlaget Ask.
d) "Peirce som udgangspunkt for tværvidenskab", fra samlingen "Tanken om enhed i videnskaberne", redigeret af Hans Fink og Kirsten Hastrup. Kulturstudier, Aarhus Universitetsforlag.
e) "Tegn og kvanter. Foredrag og artikler, 1971-90", IMFUFA tekst nr. 202. (Indeholder bl.a. ref. 1990 b).
f) Med Margareta Bertilsson og Richard Matz, Lund: "Charles S. Peirce: Pragmatism och kosmologi", Daidalos, Göteborg.
1991:
a) "Mit yndlingsparadoks - Portias portræt", Paradoks nr. 1. Forlaget Ask, åbyhøj.
b) "Hvordan tro gøres fast". Introduktion og oversættelse af C.S.Peirce, "The Fixation of Belief" (1877), Paradoks nr. 1-2.
c) "Matematisk kaos i semiotisk belysning", Engelsk Meddelelser, Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF. Temanummer om "ismer", december.
1992:
a) "Snusfornuften i drivhuset", Kronik i Information d. 3.april.
b) "Abduktion og realisme ifølge Peirce", Tidsskriftet Den Frie Lærerskole, s. 14.
c) "Peirce as participant in the Bohr-Einstein discussion", Kongresbidrag fra Harvard 1989, optrykt i "Charles S. Peirce and the Philosophy of Science", ed. Edward C. Moore, The University of Alabama Press.
1993:
"Semiotik og systemegenskaber (2) - Vektorbånd og tensorer", IMFUFA tekst nr. 238.
1995:
a) "RETIKULÉR den klassiske mekanik", IMFUFA tekst nr. 296.
b) "Charles Sanders Peirce", radioforedrag fra serien "Den europæiske filosofis historie", 1995, optrykt i "Når mennesket undrer sig - Vestlige tanker gennem 2500 år", redigeret af Birgitte Rahbek, Centrum.
c) "Habit Formation and the Thirdness of Signs", Presented at the interdisciplinary semiotic symposium "The Emergence of Codes and Intentions as a Basis of Sign Processes", Hollufgaard, Odense, october 26-29, 1995, IMFUFA tekst nr. 307.
1996:
CHARLES SANDERS PEIRCE:KOSMOLOGI OG METAFYSIK (oversættelse, introduktion og noter). Gyldendal, Moderne tænkere.
1997:
a) Fysik og semiotik, artikel i antologien ANVENDT SEMIOTIK, red. Keld Gall Jørgensen, Gyldendal.
b) Attractors and Broken Symmetry, from the Peirce conference "Chance, Love and Logic, Aarhus 1995, Transactions of the Charles S. Peirce Society, vol. XXXIII, no. 4, 1997.
1999:
a) med Donald T. Campbell og Mark H. Bickhard: Emergence and Downward Causation. IMFUFA tekst nr. 363.
b) "Den metafysiske udfordring", Aktuel Naturvidenskab (AU).
c)"Downward Causation" with Peter Bøgh Andersen, Niels Ole Finnemann, and Claus Emmeche (editors) and 17 other authors, Aarhus University Press

Tilbage til Peder Voetmann Christiansens hjemmeside