Jens Josephsen
Lektor Emeritus, Ekstern lektor

Telefon: (+45) 4674 2415
FAX:   (+45) 4674 3011
E-mail: phjens@ruc.dk

  In English, please.           Til Institut for Naturvidenskab og Miljø
(Før reorganiseringen 2016: Institut for Natur, sytemer og modeller)


Forskningsinteresser:
Naturvidenskabs- (Kemi-) didaktik med speciel henblik på projektarbejde og det eksperimentelle arbejde og IT i undervisning.
Koordinationsforbindelser bl.a. Platin(II) koordinationsforbindelser og deres kemiske og biologiske egenskaber
Senest offentliggjort og deltagelse i faglige møder

Kurser:
Uorganisk kemi   The Analytical Chemistry of Ions  

Aktiviteter og tillidsposter :
Nationale:
Medlem af kritikerpanelet for MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik - Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere. (2005-)
Medlem af Rektorkollegiets landsudvalg vedr. gymnasial efteruddannelse og videreuddannelse i Naturvidenskab og teknik (sommer 2005-08).
Medlem af bestyrelsen for Kemisk Forening, Sektion for Undervisning og Uddannelse i Kemi, (2001-05) , herefter tilknyttet som international konsulent.
Medlem af censorkorpset i kemi, først ved Odense Universitet, senere i det landsdækkende censorkorps (1976-foreløbigt til 31.03.2026)
Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalg for Torben Birk, KU. Forår 2012
Medlem af styrende organer og arbejdsgrupper
Internationale:
Kemisk Forenings repræsentant i EuCheMS DivCEd (1997-)
Medlem af International Advisory Board for det elektroniske tidskrift CERP (Chemistry Education Research and Practice) (2003-)

Member, International Scientific Advisory Council of the 7. European Variety in Chemistry Education (Belgrade, June, 28.-30. 2017)

Ansættelser m.v.

100 gangs bloddonor


Sidst opdateret: