Tabel: Tungtopløselige saltes opløselighed i vand ved stuetemperatur

Opløselighedsproduktet er en praktisk måde at gengive små opløseligheder. For salte KnAm er opløselighedproduktet

L = [K]n·[A]m

Enheden er Mn+m, hvor M står for "molær". (Aktiviteter tilnærmes med de molære koncentrationer).
pL er defineret som -logL. Værdierne er positive. Større positive værdier betyder meget lidt opløselige salte.

 
Tungtopløselige salte: Fluorider
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Chlorider
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Bromider
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Iodider
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Sulfater
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Chromater
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Carbonater
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Hydroxider
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Sulfider
Navn
Formel
pL
Kommentar
Tungtopløselige salte: Fosfater
Navn
Formel
pL
Kommentar